POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Asystentka Stomatologiczna

Czas nauki: 1 rok | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Absolwenci mogą być zatrudniani w państwowych i prywatnych poradniach opieki stomatologicznnej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
✔ przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
✔ asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
✔ przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
✔ wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Anatomia i fizjologia narządu żucia
✔ Farmakologia
✔ Podstawy mikrobiologii
✔ Podstawy przedsiębiorczości
✔ Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
✔ Praktyka zawodowa
✔ Psychologia
✔ Wychowanie fizyczne
✔ Zajęcia praktyczne
✔ Zasady i technika pracy asystentki stomatologicznej

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ