POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Technik Elektroradiolog

Czas nauki: 2,5 roku | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Technik elektroradiolog znajdzie pracę w pracowniach: rentgenowska, ultrasonografii, tomografii komputerowej, diagnostyki izotopowej i tomografii rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii (badanie słuchu), radioterapii.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Zarys psychologii z elementami etyki
✔ Prowadzenie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
✔ Anatomia, fizjologia i patologia z elementami pierwszej pomocy
✔ Język migowy
✔ Fizyka i aparatura w elektroradiologii
✔ Ochrona radiologiczna
✔ Diagnostyka obrazowa
✔ Diagnostyka elektromedyczna
✔ Radioterapia
✔ Anatomia radiologiczna
✔ Diagnostyka i terapia w elektroradiologii
✔ Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
✔ Język obcy w ochronie zdrowia
✔ Praktyki zawodowe

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ