POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Higienistka Stomatologiczna

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Do głównych zadań higienistki stomatologicznej należy wykonanie czynności i zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa, samodzielne prowadzenie stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

Słuchacze uczą się m.in. anatomii i patologii narządu żucia, propedeutyki stomatologicznej; zdobywają umiejętności praktyczne w pracowniach specjalistycznych. Higienistki stomatologiczne mogą być zatrudnione w zakładach resortu oświaty i wychowania oraz poradniach i gabinetach stomatologicznych. Pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno - profilaktyczną i metodyczną w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, w ośrodkach zdrowia itp.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Anatomia i fizjologia narządu żucia
✔ Farmakologia
✔ Informatyka i technika komputerowa
✔ Mikrobiologia
✔ Pracownia promocji zdrowia, profilaktyki i metodyki stomatologicznej edukacji zdrowotnej
✔ Pracownia propedeutyki stomatologii
✔ Praktyka zawodowa w semestrze IV - 3 tygodnie
✔ Promocja zdrowia, profilaktyka i metodyka stomatologicznej edukacji zdrowotnej
✔ Propedeutyka stomatologii
✔ Psychologia
✔ Wychowanie fizyczne
✔ Zajęcia praktyczne
✔ Zarys wiedzy o gospodarce
✔ Zdrowie publiczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ