POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Masażysta z specjalnością: Rehabilitant

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy:

umiejętność zastosowania, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz wielu zabiegów fizykoterapeutycznych
✔ uprawnienia w zakresie masażu: klasycznego, segmentarnego (m. in. usuwającego zmiany chorobowe), sportowego, limfatycznego
✔ wykonywanie masażu medycznego
✔ wykonywanie masażu kosmetycznego, profilaktycznego
✔ prowadzenie działalności profilaktycznej popularyzującej zachowania prozdrowotne
✔ rehabilitacja osób z dysfunkcją ruchu i przywrócenie do sprawności fizycznej.

Zatrudnienie:

Świadczenie usług w zakresie masażu w formie własnej działalności, Praca w renomowanych uzdrowiskach, klinikach, Zakładach rehabilitacyjnych w kraju i za granicą, Klubach sportowych, Klubach fitness, Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ