POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Technik Ortopeda

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy:

✔ Ocenianie stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowanie i wykonywanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
✔ Opracowanie indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
✔ Dobieranie, stosowanie oraz kierowanie procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
✔ Dokonywanie bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
✔ Podejmowanie współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta

Zatrudnienie:
poradnie ortopedyczne, warsztaty ortopedyczne zlokalizowane na terenie szpitala, przychodnie rehabilitacyjne, a szczególnie własna działalność czyli zakłady prywatne, zakłady wytwórcze przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ