POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽

Technik BHP

Czas nauki: 1,5 roku | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku, oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania, ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych, prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku Inspektora BHP oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Analiza i ocena zagrożeń
✔ Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż
✔ Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
✔ Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego
✔ Podstawy psychologii i socjologii
✔ Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji
✔ Praktyka zawodowa
✔ Prawna ochrona pracy
✔ Szkolenie i popularyzacja zagadnień BHP
✔ Techniczne bezpieczeństwo pracy
✔ Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem
✔ Toksykologia
✔ Użytkowanie komputera
✔ Zajęcia praktyczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ