POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽

Opiekunka Dziecięca

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Kierunek dla osób, które chcą pracować z małymi dziećmi, posiadają zdolności manulane i artystyczne oraz interesują się psychologią i pedagogiką. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci mogą podjąć prace w żłobkach, w sanatoriach, w domach małego dziecka, w szpitalach- oddziały pediatryczne oraz prowadzić praktykę. Możesz także pracować w charakterze au-pair na terenie całej Europy oraz USA, w interwencyjnych placówkach opiekuńczych, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, żłobkach, sanatoriach, oddziałach szpitalnych, prywatnej praktyce.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Anatomia i fizjologia dziecka
✔ Literatura dziecięca
✔ Medycyna zapobiegawcza
✔ Pielęgnowanie dziecka
✔ Podstawy prawa i ekonomiki
✔ Praktyka zawodowa
✔ Psychologia z elementami pedagogiki i socjologii
✔ Wychowanie dziecka
✔ Wychowanie fizyczne
✔ Wychowanie muzyczne
✔ Wychowanie plastyczne
✔ Wychowanie techniczne
✔ Zarys wiedzy o gospodarce
✔ Zajęcia praktyczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ