POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Poprzez planowanie, kontrolowanie, tworzenie indywidualnego planu pomocy włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi kompleksowej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej.

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
✔ Bezpieczeństwo i higiena pracy
✔ Podstawy psychologii
✔ Elementy pracy socjalnej
✔ Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
✔ Język obcy zawodowy
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:
✔ Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
✔ Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
✔ Trening umiejętności i kompetencji społecznych
✔ Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
✔ Praktyka zawodowa

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ