POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Opiekun Medyczny

Czas nauki: 1,5 roku | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Do zadań i kompetencji opiekuna medycznego należy:
- nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z chorym i jego rodziną,
- ocena zapotrzebowania chorego na pomoc w zaspakajaniu potrzeb biologicznych,
- udzielanie pomocy choremu w wykonywaniu codziennych czynności,
- zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności związanych przemieszczaniem się, z zabiegami higienicznymi, spożywaniem posiłków, korzystaniem ze sprzętu rehabilitacyjnego.

Potencjalne miejsce pracy to: fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, indywidualna opieka w domu pacjenta, niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej, ośrodki i domy pomocy społecznej, szpitale - oddziały szpitalne, środowiskowe domy pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Opieka nad Osobą Chorą i Niesamodzielną
✔ Anatomia i Fizjologia
✔ Podstawy Prawa i Ekonomiki
✔ Podstawy Psychologii, Pedagogiki i Socjologii
✔ Pracownia Zabiegów Higienicznych
✔ Praktyka Zawodowa
✔ Zajęcia Praktyczne
✔ Zdrowie Publiczne