POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Technik Sterylizacji Medycznej

Czas nauki: 1 rok

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Technik sterylizacji medycznej po uzyskaniu tytułu zawodowego może podejmować pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych.
✔ Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
✔ Język migowy
✔ Język obcy zawodowy
✔ Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
✔ Technologia sterylizacji z elementami informatyki
✔ Wykonywanie dekontaminacji medycznej
✔ Udzielanie I-ej pomocy z elementami anatomii praktycznej
✔ Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ