POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STREFA UCZNIA KIERUNKI KONTAKT REKRUTACJA 🔽


Terapeuta Zajęciowy

Czas nauki: 2 lata | Czesne m-c: 0zł

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia:

Po ukończeniu nauki słuchacz będzie potrafił:
- Prowadzić różne formy i techniki leczenia zajęciem w celu przywracania zdrowia,
- Łagodzić skutki choroby lub trwałego inwalidztwa, przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej,
- Planować program terapii,
- Oceniać sytuację społeczną pacjenta, a także możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji pacjenta,
- Interpretować podstawową wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka,
- Posługiwać się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym,

Typowe miejsca pracy dla terapeuty zajęciowego:
- Sanatoria
- Zakłady opiekuńcze
- Zakłady pomocy społecznej
- Oddziały opieki paliatywnej
- Odziały szpitalne (ortopedia, neurologia, psychiatria)
- Świetlice środowiskowe
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne

Stwarza możliwość uzyskania kwalifikacji do podjęcia pracy z osobami dorosłymi i dziećmi w oddziałach:
- rehabilitacji szpitali ogólnych
- szpitalach psychiatrycznych
- sanatoriach
- zakładach pomocy społecznej

Przedmioty objęte planem nauczania:
✔ Anatomia i fizjologia
✔ Patologia z zarysem klinicznym chorób
✔ Pedagogika
✔ Pracownia terapii zajęciowej
✔ Praktyka zawodowa
✔ Psychologia
✔ Rehabilitacja
✔ Socjologia
✔ Terapia zajęciowa
✔ Wychowanie fizyczne
✔ Zajęcia praktyczne

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ